Evropská unie podpořila z Operačního programu Zaměstnanost náš projekt Výjezdy rodinné terapie.

Hlavní město Praha podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky podporuje pravidelně náš projekt "Léčba závislých osob".

Městská část Praha 2 podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".

Nadace České spořitelny podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".