Anima-terapie, z.ú. zahájila dne 1. 7. 2021 realizaci projektu „Integrativní rodinná terapie – odborná publikace“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017180, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po 22 měsíců. 

V rámci projektu bude vytvořena odborná publikace, která bude sloužit jako metodická podpora zástupcům sociálních odborů jednotlivých městských části hlavního města Prahy, a také poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování při výkonu jejich odborné činnosti a poskytování přímé podpory sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým rodinám, které tvoří děti, mladiství, jejich rodiče a další osoby vykonávající nezbytnou péči o ně. Formát publikace – tištěná, e-book a vybrané pasáže mluveným slovem v audioknize.

O aktuální realizaci projektu budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách.