V září 2019 byl zahájen speciální projekt intenzivních čtyřdenních výjezdových pobytů rodinné terapie, který byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu  Zaměstnanost. Projekt byl úspěšně ukončen v červnu roku 2022. Uskutečnilo se celkem 10 výjezdů intenzivní vícerodinné terapie a podporu získalo celkem 98 osob z 28 rodin. I přes nečekané nepříjemnosti, způsobené onemocněním covid-19, hodnotí celý realizační tým tuto zkušenost jako velmi cennou a přínosnou, a to jak pro své klienty tak i pro ně samotné.

Aktuálně:

Evaluační zpráva o ukončení realizace projektu

{article Zpráva o průběhu realizace projektu}[link][title][/link]{/article}

Více o projektu

Anima-terapie, z.ú. zahájila dne 2. 9. 2019 realizaci projektu „Rodinná terapie látkově a nelátkově závislých osob“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011286, který je je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po dobu 34 měsíců. V rámci projektu bude poskytnuta podpora min. 90 osobám z 30 rodin, které tvoří látkově a nelátkově závislí (vč. kombinovaných závislostí), jejich rodinní příslušníci a blízké osoby, které jsou těmito závislostmi ohroženy. V projektu bude řešena integrace (vč. udržení, popř. navrácení) těchto osob pomocí komplexních rodinných terapií do běžného, společenského a pracovního života (včetně s tím provázených návyků).

Celková částka poskytnuté dotace na projekt činí 4.460.235 Kč.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na poskytování komplexní rodinné terapie pro cílovou skupinu, kterou tvoří látkově a nelátkově závislé osoby, jejich rodinní příslušníci a blízké osoby, které jsou těmito závislostmi ohroženy. Cílem projektu je zlepšení životní situace min. 90 osobám z cílové skupiny s ohledem na jejich současné a budoucí uplatnění na trhu práce. Komplexní rodinná terapie zahrnuje soubor individuálních rodinných terapií a 4denních výjezdových rodinných terapií a to vč. zpětné vazby od cílové skupiny a externí supervize.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komplexní rodinné terapie zlepšit životní situaci min. 90 osobám z cílové skupiny (celkově 30 rodin) s ohledem na jejich současné a budoucí uplatnění na trhu práce. Rodina je primárním prostředím, ve kterém se člověk pohybuje a ze kterého vychází. Rodina člověka ovlivňuje ve všech ostatních aspektech života, zaměstnání nevyjímaje, a proto realizace projektu přispívá ke stabilizaci rodin, posílení jejich vzájemných vazeb a jejich vazeb na okolní společnost. Cílem projektu je také předcházení a eliminace patologických jevů, které se v této cílové skupiny dle našich zkušeností objevují - např. recidiva závislých ke svým závislostem provázená ztrátou zaměstnání či zhoršením pracovního prostředí, dále pak kriminální činnosti, rozšíření závislosti na další členy rodiny a nevratný rozpad rodiny.

Předpokládané přínosy projektu

V důsledku realizace předkládaného projektu předpokládáme podporu 30 rodinám (min. 90 osob) s předpokladem pozitivních změn v jejich osobním životě, ve společnosti a na trhu práce, konkrétně:
- Zlepšení postavení látkově/nelátkově závislých osob k jejich problémům a z toho vyplývající pozitivní dopad na jejich návrat (příp. prohloubení jejich integrace) do společnosti
- Stabilizaci rodin látkově/nelátkově závislých osob, čímž bude cílové skupině zajištěna jistota a opora prostředí, ve kterém se primárně pohybují
- Narovnání/zlepšení rodinných vztahů a tím výrazná podpora možnosti integrace látkově/nelátkově závislých osob do běžného a společenského života
- Potenciálně i zlepšení postavení cílové skupiny na trhu práce a v pracovním prostředí díky zlepšení jejich situace prostřednictvím zapojení do projektu
- U cílové skupiny eliminace vzniku patologických projevů provázející závislost (nejčastěji zvýšená kriminalita) a recidivu závislých ke svým závislostem

Možnost účasti

Pro možnosti přihlášení do programu a aktuální termíny pobytů nás Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.