Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi, které se v důsledku obtížné životní situace ocitají v péči OSPOD a jimž byla ze strany instituce psychoterapeutická péče doporučena či nařízena, případně nařízení vzešlo z rozhodnutí soudu.

Jádrem projektu je společná setkání za účasti jak rodin, tak zástupců institucí, a rozvíjení společného dialogu, který zajišťuje, aby na základě rozmanitých očekávání všech účastníků byly otevírány nové možnosti pro společnou práci, a především jak posílit možnosti změny v rodinném prostředí zatíženém nežádoucími jevy.

Cílem je koordinace procesů, které členům rodiny pomohou řešit aktuální situaci a předcházet dalším problémům v budoucnu. Při hledání funkčního modelu spolupráce s rodinami a institucemi jsou využívány mnohaleté zkušenosti práce institucí s rodinami ze zahraničí a využíváme zahraniční zkušeností k inspiraci pro terapeutickou práci v domácích podmínkách.