Od roku 2019, kdy byl projekt zahájen, jsme uskutečnili již čtyři výjezdové pobyty rodinné terapie. Pátý výjezd, který se měl uskutečnit koncem listopadu 2020, byl z důvodu nouzového stavu odložen na začátek roku 2021. O službu je ze strany rodin velký zájem. Nabídku našeho projektu dosud celkem využilo 37 klientů z dvanácti rodin. V rámci navazujících rodinných terapií poskytujeme péči všem zúčastněným rodinám i nadále.

„Rodinná terapie látkově a nelátkově závislých osob“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011286