Od roku 2019, kdy byl projekt zahájen, jsme uskutečnili již devět výjezdových pobytů rodinné terapie. Poslední výjezd je naplánován na tento květen 2022. Nabídku našeho projektu dosud celkem využilo 86 klientů z 22 rodin. Některým rodinám, v rámci navazujících rodinných terapií, poskytujeme péči i nadále. O službu je ze strany rodin stále velký zájem. 

„Rodinná terapie látkově a nelátkově závislých osob“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011286