Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich blízké.

Anima - terapie nabízí služby nejen lidem, kteří se potýkají s vlastní závislostí, ale také těm, kteří poblíž závislého žijí, rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům.

Nově příchozím klientům pomáháme zorientovat se v jejich situaci, diagnostikovat jejich obtíže a nabízíme jim vhodný terapeutický program.

Snažíme se reagovat na specifické potřeby našich klientů a v případě, že jim určitou službu nemůžeme sami nabídnout, zprostředkujeme spolupráci s jiným zařízením či odborníkem.

Kontaktujte nás telefonicky či emailem pro více informací či domluvy prvního osobního setkání.