Evropská unie podpořila z Operačního programu Zaměstnanost náš projekt Výjezdy rodinné terapie.