Dokončení projektu

Odborná publikace "Duše rodiny - integrativní rodinná terapie v Apolináři" je hotova.

Realizace projektu

Dne 15. října 2021 proběhlo první setkání s cílovou skupinou projektu, formou kulatého stolu. Účastníci byly uvítaní a postupně seznámeni s bližšími cíli projektu odborné publikace. Další důležitou části programu byl sběr témat, která účastníky prioritně zajímají. Mezi ně patří například motivace klientů k léčbě, předávaní informací a hranice podpory. Na závěr byl zhodnocen přínos setkání a byl představen další termín, a to dne 22.2.2022.

Zahájení projektu

Anima-terapie, z.ú. zahájila dne 1.7.2021 realizaci projektu „Integrativní rodinná terapie – odborná publikace“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017180, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po 22 měsíců.

V rámci projektu bude vytvořena odborná publikace, která bude sloužit jako metodická podpora zástupcům sociálních odborů jednotlivých městských části hlavního města Prahy, a také poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování při výkonu jejich odborné činnosti a poskytování přímé podpory sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým rodinám, které tvoří děti, mladiství, jejich rodiče a další osoby vykonávající nezbytnou péči o ně. Formát publikace – tištěná, e-book a vybrané pasáže mluveným slovem v audioknize.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi, které se v důsledku obtížné životní situace ocitají v péči OSPOD a jimž byla ze strany instituce psychoterapeutická péče doporučena či nařízena, případně nařízení vzešlo z rozhodnutí soudu.

V září 2019 byl zahájen speciální projekt intenzivních čtyřdenních výjezdových pobytů rodinné terapie, který byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu  Zaměstnanost. Projekt byl úspěšně ukončen v červnu roku 2022. Uskutečnilo se celkem 10 výjezdů intenzivní vícerodinné terapie a podporu získalo celkem 98 osob z 28 rodin. I přes nečekané nepříjemnosti, způsobené onemocněním covid-19, hodnotí celý realizační tým tuto zkušenost jako velmi cennou a přínosnou, a to jak pro své klienty tak i pro ně samotné.

Aktuálně:

Evaluační zpráva o ukončení realizace projektu

Zpráva o průběhu realizace projektu


Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich blízké.

Anima - terapie nabízí služby nejen lidem, kteří se potýkají s vlastní závislostí, ale také těm, kteří poblíž závislého žijí, rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům.


Projekt se zaměřuje na péči o děti a dospívající zejména z rodin, kde figuruje závislost.

Cílem projektu je poskytnout dětem z náročného a zátěžového rodinného zázemí zkušenost se zdravými vzorci chování, prožívání a řešení obtížných situací.