Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi, které se v důsledku obtížné životní situace ocitají v péči OSPOD a jimž byla ze strany instituce psychoterapeutická péče doporučena či nařízena, případně nařízení vzešlo z rozhodnutí soudu.

Od září 2019 jsme zahájili speciální projekt intenzivních čtyřdenních výjezdových pobytů rodinné terapie, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu  Zaměstnanost. V projektu poskytneme podporu 30 vybraným rodinám po dobu tří let.

Aktuálně: Zpráva o průběhu realizace projektu


Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich blízké.

Anima - terapie nabízí služby nejen lidem, kteří se potýkají s vlastní závislostí, ale také těm, kteří poblíž závislého žijí, rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům.


Projekt se zaměřuje na péči o děti a dospívající zejména z rodin, kde figuruje závislost.

Cílem projektu je poskytnout dětem z náročného a zátěžového rodinného zázemí zkušenost se zdravými vzorci chování, prožívání a řešení obtížných situací.