Anima-terapie, z.ú. zahájila dne 1. 7. 2021 realizaci projektu „Integrativní rodinná terapie – odborná publikace“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017180, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po 22 měsíců. 

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi, které se v důsledku obtížné životní situace ocitají v péči OSPOD a jimž byla ze strany instituce psychoterapeutická péče doporučena či nařízena, případně nařízení vzešlo z rozhodnutí soudu.

V září 2019 byl zahájen speciální projekt intenzivních čtyřdenních výjezdových pobytů rodinné terapie, který byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu  Zaměstnanost. Projekt byl úspěšně ukončen v červnu roku 2022. Uskutečnilo se celkem 10 výjezdů intenzivní vícerodinné terapie a podporu získalo celkem 98 osob z 28 rodin. I přes nečekané nepříjemnosti, způsobené onemocněním covid-19, hodnotí celý realizační tým tuto zkušenost jako velmi cennou a přínosnou, a to jak pro své klienty tak i pro ně samotné.

Aktuálně:

Evaluační zpráva o ukončení realizace projektu

Zpráva o průběhu realizace projektu


Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich blízké.

Anima - terapie nabízí služby nejen lidem, kteří se potýkají s vlastní závislostí, ale také těm, kteří poblíž závislého žijí, rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům.


Projekt se zaměřuje na péči o děti a dospívající zejména z rodin, kde figuruje závislost.

Cílem projektu je poskytnout dětem z náročného a zátěžového rodinného zázemí zkušenost se zdravými vzorci chování, prožívání a řešení obtížných situací.