Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".