Městská část Praha 2 podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".