Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky podporuje pravidelně náš projekt "Léčba závislých osob".