Hlavní město Praha podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".