Do aktuálního běhu ještě přijímáme nové zájemce - muže. Přihláška je na konci stránky.

Charakteristika výcviku

Výcvik v integrované rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik, který obsahuje 760 hodin výuky v průběhu pěti let. Teorie, nácviky, sebezkušenost, praxe a supervize v uceleném programu. Během výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).


Od letního semestru školního roku 2010-2011 zajišťujeme praktickou výuku studentů 1. lékařské fakulty UK. Seminář obsahuje seznámení studentů s rodinnou terapií, její historií ve světě i u nás a zejména praktickou ukázku sezení rodinné terapie.