Pomáháme a vzděláváme již od roku 1994

Pro dospělé

Rodinná a párová psychoterapie
Individuální psychoterapie
Skupinová psychoterapie

Pro děti a dospívající

Socioterapeutické skupiny
Prázdninové pobyty
Víkendové akce

Pro kolegy

Výcvik rodinné terapie
Stáže pro studenty
Výuka mediků

Anima-terapie je tradice, která zavazuje

Anima-terapie, zapsaný ústav je pokračovatelem občanského sdružení Anima - sdružení pro péči o rodiny závislých.
Přes 20 let pomáháme rodinám, kterým se nevede dobře.Většinou (ale nejen) rodinám, kde figuruje závislost a s ní spojené vztahové obtíže mezi členy rodiny.

Služby, které dnes nabízíme, jsou pokračováním historicky prvních projektů na poli české psychoterapie a adiktologie. U jejich zrodu stáli významní odborníci, zejm. MUDr. Jaroslav Skála, MUDr. Petr Boš a Dr. Jitka Vodňanská, zakladatelka sdružení a do roku 2012 vedoucí odborného týmu.