Ve spolupráci s institutem GI připravujeme 4. běh výcviku v integrativní rodinné psychoterapii.

Doba trvání výcviku je 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize v uceleném programu. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Doplňkové výběrové setkání proběhne 14.4.2021.

Lektorský tým

 • Mgr. Šárka Palečková Pešková (vedoucí výcviku)
 • Mgr. Zdeněk Macek (vedoucí výcviku)
 • PhDr. Jarmila Tolimatová (vedoucí skupiny)
 • Mgr. Jan Hovorka (vedoucí skupiny)
 • Mgr. Eva Libánská (vedoucí skupiny)
 • Jiří Kokrda (vedoucí skupiny)
 • Dr. Jitka Vodňanská (supervizor a odborný garant)
 • MUDr. Pavel Bém (supervizor)

Základní informace

Výcvik představuje celkem 760 vyučovacích hodin, z toho 200 hodin teorie, 200 hodin sebezkušenosti, 100 hodin nácviků, 100 hodin praxe a 160 hodin supervize.

Cílem výcviku je naučit se integrovat rozličné psychoterapeutické přístupy a směry pro práci nejen s rodinou, páry a jednotlivci, ale i dalšími systémy (škola, sociální práce, komunita) do svého jedinečného terapeutického přístupu.

 • Práce s rodinnými strukturami (Salvador Minuchin a Jay Haley)
 • Růstový model a sochání (Virginie Satirová)
 • Paradoxní a strategické intervence (Milton H. Erickson, Milánský tým)
 • Narativní dekonstrukce a externalizace (Michael White a David Epston)
 • Na řešení orientovaný přístup (Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Struktura celého výcviku

 • 12 komunitních setkání v Parkhotelu Český Šternberk
 • 4 setkání peer skupin (místo a doba dle dohody účastníků)
 • 4 náslechy v Anima-terapie
 • 4 kazuistické dny v Anima-terapie
 • 3 ročníkové + 1 závěrečná práce

Organizace výcviku v každém roce

 • 3 x ročně komunitní setkání, vždy od úterý do pátku v Parkhotelu Český Šternberk
 • 1 x ročně peer setkání (místo a doba dle dohody účastníků)
 • 1 x ročně náslechy v Anima-terapie
 • 1 x ročně kazuistický den v Anima-terapie

Cena výcviku

Celková cena je 168.000 Kč (221 Kč/hod). Splátky třikrát ročně á 14.000 Kč.
Cena zahrnuje náklady na výuku, výukové materiály, náslechy a kazuistické dny rodinné terapie.
Cena nezahrnuje náklady na stravu, ubytování a cestovné do místa konání výcviku.

Výběrové setkání

Doplňkové výběrové setkání proběhne 14.4.2021.
Na základě přihlášky bude uchazečům zaslána pozvánka a podrobné informace o výběrovém setkání.

Termíny výcvikových setkání

Otevřít termínový kalendář
Otevře se nový list a po kliknutí na ikonu souboru se kalendář zobrazí.

Přihláška

Přihláška do výcviku