Pátý běh výcviku otevřeme na podzim 2023, všechny přihlášené pozveme na výběrový pohovor na jaře 2023.

Doba trvání výcviku je 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize v uceleném programu. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Lektorský tým

 • Mgr. Šárka Palečková Pešková (vedoucí výcviku)
 • Mgr. Zdeněk Macek (vedoucí výcviku)
 • PhDr. Jarmila Tolimatová (vedoucí skupiny)
 • Mgr. Jan Hovorka (vedoucí skupiny)
 • Mgr. Eva Libánská (vedoucí skupiny)
 • Jiří Kokrda (vedoucí skupiny)
 • Dr. Jitka Vodňanská (supervizor a odborný garant)
 • MUDr. Pavel Bém (supervizor)

Základní informace

Výcvik představuje celkem 760 vyučovacích hodin, z toho 200 hodin teorie, 200 hodin sebezkušenosti, 100 hodin nácviků, 100 hodin praxe a 160 hodin supervize.

Cílem výcviku je naučit se integrovat rodinně-terapeutické přístupy pro práci nejen s rodinou, páry (příp. jednotlivci), ale i s dalšími systémy (škola, komunita apod.) do svého jedinečného terapeutického přístupu. Zejména jde o tyto teoreticko-praktické modely:

 • Práce s rodinnými strukturami (Salvador Minuchin a Jay Haley)
 • Růstový model a sochání (Virginie Satirová)
 • Paradoxní a strategické intervence (Milton H. Erickson, Milánský tým)
 • Narativní dekonstrukce a externalizace (Michael White a David Epston)
 • Na řešení orientovaný přístup (Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Struktura celého výcviku (doba trvání 5 let)

 • 12 komunitních setkán
 • 4 setkání peer skupin
 • 4 náslechy v Anima-terapie
 • 4 kazuistické dny v Anima-terapie
 • 3 ročníkové + 1 závěrečná práce

Organizace výcviku v každém roce

 • 3 x ročně komunitní setkání, vždy od úterý do pátku
 • 1 x ročně peer setkání
 • 1 x ročně náslechy v Anima-terapie (jeden čtvrtek dle možností účastníka)
 • 1 x ročně kazuistický den v Anima-terapie 

Předběžná přihláška

Přijímáme předběžné přihlášky do dalšího běhu, který plánujeme otevřít v roce 2023.

Předběžná přihláška do výcviku