Od letního semestru školního roku 2010-2011 zajišťujeme praktickou výuku studentů 1. lékařské fakulty UK. Seminář obsahuje seznámení studentů s rodinnou terapií, její historií ve světě i u nás a zejména praktickou ukázku sezení rodinné terapie.