Pátý běh výcviku otevíráme v říjnu 2023.

Komplexní psychoterapeutický výcvik, 760 hodin výuky v průběhu pěti let. Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize v uceleném programu. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).


Od letního semestru školního roku 2010-2011 zajišťujeme praktickou výuku studentů 1. lékařské fakulty UK. Seminář obsahuje seznámení studentů s rodinnou terapií, její historií ve světě i u nás a zejména praktickou ukázku sezení rodinné terapie.