Užitečné informace

Skupinová terapie

Na rozdíl od individuální psychoterapie, která je postavena na vztahu klient – terapeut, skupinová psychoterapie k léčbě využívá nejen vznikajících a rozvíjejících se vztahů a interakcí mezi dvojicí terapeutů (muž–žena) a členy skupiny, ale rovněž mezi členy skupiny navzájem.

Skupina je orientována především na problémy s komunikací, hledání a nalézání sebe sama, svých zdrojů a možností, řešení problémů s rodiči, s partnerem, se sebou, rozvíjení schopnosti uvědomovat si a sdílet své pocity a prožívání. K navození a zvýraznění prožitku se využívají prvky neverbálních technik (arte… muziko… body… terapie).

Craig Dahl Authentic Jersey