Výcvik v integrativní rodinné terapii


Ve spolupráci s institutem GI připravujeme 4. běh výcviku v integrativní rodinné psychoterapii. Otevření na podzim 2020.

Doba trvání výcviku je 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize v uceleném programu. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Lektorský tým

 • Mgr. Zdeněk Macek (vedoucí výcviku)
 • Mgr. Šárka Palečková Pešková (vedoucí výcviku)
 • Mgr. Jan Hovorka
 • PhDr. Jarmila Tolimatová
 • Mgr. Eva Libánská
 • Jiří Kokrda

Základní informace

Cílem výcviku je naučit se integrovat rozličné psychoterapeutické přístupy a směry pro práci nejen s rodinou, páry a jednotlivci, ale i dalšími systémy (škola, sociální práce, komunita) do svého jedinečného terapeutického přístupu.

 • Práce s rodinnými strukturami (Salvador Minuchin a Jay Haley)
 • Růstový model a sochání (Virginie Satirová)
 • Paradoxní a strategické intervence (Milton H. Erickson, Milánský tým)
 • Narativní dekonstrukce a externalizace (Michael White a David Epston)
 • Na řešení orientovaný přístup (Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Struktura výcviku

 • 12 komunitních setkání
 • 4 setkání peer skupin
 • 4 studijní návštěvy
 • 4 kazuistické dny
 • 3 ročníkové + 1 závěrečná práce

Organizace výcviku

 • 3 x ročně komunitní setkání, vždy od úterý do pátku (konají se mimo Prahu)
 • 1 x ročně peer setkání (místo dle dohody účastníků)
 • Minimálně 1 x ročně studijní návštěva + kazuistický den na pracovišti rodinné terapie společnosti Anima-terapie.

Cena výcviku

Předpokladáná cena je 220 Kč/hod, celkem 167.000 Kč. Splátky dvakrát ročně á 20.900 Kč.
Cena nezahrnuje náklady na stravu, ubytování a cestovné do místa konání výcviku.

Výběrové setkání

Výběrové setkání proběhne 3. - 4. listopadu 2020 v místě konání výcviku.
Na základě přihlášky budou uchazečům zaslány detailní informace o výběrovém setkání.

Přihláška do výcviku