Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".