Výcvik v integrativní rodinné terapii 2017

Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-terapie, o.s.) ve spolupráci se společností GI otevírají v listopadu 2017 výcvik v integrativní rodinné psychoterapii.

Výcvik je schválen jako součást kvalifikační průpravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví. Doba trvání 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Lektorský tým

Garant výcviku a supervize:

 • Dr. Jitka Vodňanská

Vedoucí komunity:

 • Mgr. Zdeněk Macek
 • Mgr. Jan Hovorka

Vedoucí skupin:

 • Mgr. Šárka Palečková Pešková
 • PhDr. Jarmila Tolimatová
 • Mgr. Eva Libánská

Základní informace

Cílem výcviku je naučit se integrovat rozličné psychoterapeutické přístupy a směry pro práci nejen s rodinou, páry a jednotlivci, ale jakýmikoliv systémy (škola, sociální práce, komunita) do svého jedinečného terapeutického přístupu.

 1. Práce s rodinnými strukturami (Salvadora Minuchin a Jay Haley)
 2. Růstový model a sochání (Virginie Satirová)
 3. Paradoxní a strategické intervence (Milton H. Erickson, Milánský tým)
 4. Narativní dekonstrukce a externalizace (Michael White a David Epston)
 5. Na řešení orientovaný přístup (Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Struktura výcviku

 • 16 komunitních setkání, z toho 3 setkání supervizní
 • 4 setkání peer skupin
 • 4 studijní návštěvy
 • 4 kazuistické dny
 • 3 ročníkové + 1 závěrečná práce

Organizace výcviku

Úvodní setkání výcviku se koná 7. - 9. listopadu 2017.

Komunitní setkání jsou třídenní, vždy od úterý do čtvrtka, konají se v krásném prostředí Parkhotelu Český Šternberk. Termíny setkání peer skupin, studijní návštěvy a kazuistické dny jsou stanoveny v průběhu výcviku.

Termínový kalendář ke stažení.

Cena výcviku

152.000 Kč (200 Kč/hod.)

Splátky po jednotlivých setkáních ve výši 9.500 Kč.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování a cestovné do místa konání výcviku.

Jak se přihlásit

Na základě přihlášky je uchazeč pozván na úvodní přijímací pohovor.

Přihláška do výcviku