Od září 2019 jsme zahájili speciální projekt intenzivních čtyřdenních výjezdových pobytů rodinné terapie, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu  Zaměstnanost. V projektu poskytneme podporu 30 vybraným rodinám po dobu tří let.


Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich blízké.

Anima - terapie nabízí služby nejen lidem, kteří se potýkají s vlastní závislostí, ale také těm, kteří poblíž závislého žijí, rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům.


Projekt se zaměřuje na péči o děti a dospívající zejména z rodin, kde figuruje závislost.

Cílem projektu je poskytnout dětem z náročného a zátěžového rodinného zázemí zkušenost se zdravými vzorci chování, prožívání a řešení obtížných situací.

Za podporu děkujeme

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Městská část Praha 2
Městská část Praha 2

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Nadace české spořitelny
Nadace české spořitelny

Operační program zaměstnanost
Operační program zaměstnanost

Úřad vlády České republiky
Úřad vlády České republiky