Léčba závislých osob

Základní informace

Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich blízké.

Anima nabízí jako jedno z mála zařízení služby nejen lidem, kteří se potýkají s vlastní závislostí, ale také těm, kteří poblíž závislého žijí, rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům.

Nově příchozím klientům pomáháme zorientovat se v jejich situaci, diagnostikovat jejich obtíže a nabízíme jim vhodný terapeutický program.

Snažíme se reagovat na specifické potřeby našich klientů a v případě, že jim určitou službu nemůžeme sami nabídnout, zprostředkujeme spolupráci s jiným zařízením či odborníkem.

 

Craig Dahl Authentic Jersey