Registrace a certifikace

Registrace sdružení

Registrace u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 348.

Registrovaná sociální služba

Poradna pro rodiče a děti (typ služby Odborné sociální poradenství). Registraci provedl Magistrát
hlavního města Prahy dne 14.11.2007.

Certifikovaná protidrogová služba

Typ služby Ambulantní léčba. Certifikaci udělila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky s platností do (certifikace úspěšně proběhla na začátku září 2014). Stávající certifikát číslo 185/2010.

Craig Dahl Authentic Jersey