Základní údaje

Název a sídlo

Anima - terapie, z.ú.
Apolinářská 447/4a
128 00 Praha 2

IČ 60457252

DIČ CZ60457252

nejsme plátci DPH

Bankovní spojení

Číslo účtu: 100 316 248 / 0300

ČSOB, Na Příkopě 857, Praha 1

Správní rada

Renata Kraftová (předseda)
Miroslav Novotný (člen)
Alena Vávrová (člen)

Zakladatel

Jitka Vodňanská

Registrace a certifikace

Registrace sdružení

Registrace u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 348.

Registrovaná sociální služba

Poradna pro rodiče a děti (typ služby Odborné sociální poradenství). Registraci provedl Magistrát
hlavního města Prahy dne 14.11.2007.

Certifikovaná protidrogová služba

Typ služby Ambulantní léčba. Certifikaci udělila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky s platností do (certifikace úspěšně proběhla na začátku září 2014). Stávající certifikát číslo 185/2010.

Craig Dahl Authentic Jersey