Užitečné informace

Rodinná terapie

Co je rodinná terapie?

Při rodinné terapii se léčí rodina jako celek.

Tak jako nám může onemocnět žaludek nebo srdce, mohou nám onemocnět vztahy. S partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými blízkými.

Pokud zažijeme velké trápení, může to poškodit jednotlivce anebo celou rodinu. Projevy mohou být duševní nebo tělesné.

V čem nám může prospět?

Rodinná terapie se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci k jejich překonání a k dosažení harmonického fungování celé rodiny.

Rodinná terapie pracuje v terapeutických sezeních nejlépe s celou rodinou v intervalu tří týdnů (nebo dle dohody s terapeuty). Délka sezení je 60 minut. Rodinná terapie přistupuje ke každému členu rodiny tak, že na něj pohlíží jako na součást rodinného systému, a v jeho problémech a poruchách hledá souvislosti se současným fungováním jeho rodiny.

Bez ohledu na problém, který přivádí rodinu do terapie, ke zmírnění rodinných potíží přispívá zamyšlení se nad následujícími otázkami:

  • každý má pocit vlastní ceny, pozitivní nebo negativní, otázka zní – jaký?
  • každý nějak komunikuje – jak a s jakým výsledkem?
  • každý se řídí pravidly, otázka zní – jakým způsobem a jaké jsou výsledky?

Kolik zaplatíme?

Cena jednoho sezení je 1.000 Kč

V případě, že je někdo z rodiny ohrožen sociálním vyloučením v důsledku závislosti v rodině, může být rodina zařazena do programu Léčba závislých osob.

Craig Dahl Authentic Jersey