Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT podporuje pravidelně oba programy "Léčba závislých osob" a "Závislí na závislých".

 

Nadace AGROFERT 

   

Craig Dahl Authentic Jersey