K2 - skupina pro mladistvé

Skupina K2 je určena pro všechny ve věku 15 - 21let, kteří chtějí ve svém životě něco změnit. Skupina je polootevřená, je tedy do ní možno vstoupit kdykoliv během školního roku, je ale třeba projít vstupním pohovorem s terapeuty, kteří skupinu vedou, Parisa Zargari a Filip Kadlec.

 

Aktuálně se scházíme v našem sídle každou středu od 17,00 do 18,30.

Odkaz na Facebook

Facebook Image
<