Vzdělávání mediků

Základní informace

Od jarního semestru školního roku 2010-2011 zajišťujeme praktickou výuku studentů 3. lékařské fakulty UK.

Seminář probíhá ve spolupráci s kolegy ze Střediska rodinné terapie Kliniky adiktologie VFN.

Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s rodinnou terapí, její historií ve světě i u nás a hlavními představiteli.

Lektorský tým

Anima - terapie, o.s.

  • Eva Libánská
  • Šárka Palečková Pešková
  • Jan Hovorka
  • Jiří Kokrda
  • Zdeněk Macek

Středisko rodinné terapie (VFN)

  • Jasenka Medenčevič
  • Jarmila Tolimatová
  • Pavel Bém
  • Richard Zajíc
Craig Dahl Authentic Jersey