Výcvik v integrativní rodinné terapii

Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-terapie, o.s.) připravuje 4. běh výcviku v integrativní rodinné psychoterapii. Otevření předpokládáme v roce 2020. Přihlášeným zájemcům bude upřesněno.

Doba trvání výcviku je 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Lektorský tým

 • Mgr. Zdeněk Macek
 • Mgr. Jan Hovorka
 • Mgr. Šárka Palečková Pešková
 • PhDr. Jarmila Tolimatová
 • Mgr. Eva Libánská

Základní informace

Cílem výcviku je naučit se integrovat rozličné psychoterapeutické přístupy a směry pro práci nejen s rodinou, páry a jednotlivci, ale i dalšími systémy (škola, sociální práce, komunita) do svého jedinečného terapeutického přístupu.

 1. Práce s rodinnými strukturami (Salvador Minuchin a Jay Haley)
 2. Růstový model a sochání (Virginie Satirová)
 3. Paradoxní a strategické intervence (Milton H. Erickson, Milánský tým)
 4. Narativní dekonstrukce a externalizace (Michael White a David Epston)
 5. Na řešení orientovaný přístup (Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Struktura výcviku

 • 16 komunitních setkání, z toho 3 setkání supervizní
 • 4 setkání peer skupin
 • 4 studijní návštěvy
 • 4 kazuistické dny
 • 3 ročníkové + 1 závěrečná práce

Organizace výcviku

 • 4 x ročně komunitní setkání, vždy od úterý do čtvrtka (konají se mimo Prahu)
 • 1 x ročně třídenní peer setkání (místo dle dohody účastníků)
 • 1 x ročně studijní návštěva na pracovišti rodinné terapie společnosti Anima-terapie.
 • 1 x ročně kazuistický den na pracovišti rodinné terapie společnosti Anima-terapie.

Cena výcviku

Předpokladáná cena 220 Kč/hod.
Cena nezahrnuje náklady na stravu, ubytování a cestovné do místa konání výcviku.

Jak se přihlásit

Na základě přihlášky bude uchazeč pozván na výběrové setkání.

Přihláška do výcviku

Craig Dahl Authentic Jersey