Vzdělávání mediků


Od jarního semestru školního roku 2010-2011 zajišťujeme praktickou výuku studentů 3. lékařské fakulty UK.

Seminář probíhá ve spolupráci s kolegy ze Střediska rodinné terapie Kliniky adiktologie VFN.

Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s rodinnou terapí, její historií ve světě i u nás a hlavními představiteli.

Číst dál: Vzdělávání mediků

Výcvik v integrativní rodinné terapii

Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-terapie, o.s.) připravuje 4. běh výcviku v integrativní rodinné psychoterapii. Otevření předpokládáme v roce 2020. Přihlášeným zájemcům bude upřesněno.

Doba trvání výcviku je 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Číst dál: Výcvik v integrativní rodinné terapii

Kdo byl Petr Boš

petr-bos
MUDr. Petr Boš byl zakladetelem české (a slovenské) systemické a rodinné terapie.

Číst dál: Kdo byl Petr Boš

Craig Dahl Authentic Jersey